WWII British cloth escape map

av Werner

Under andra världskriget producerade MI9 kartor av tyg som användes av de luftburna trupperna. Några kartor användas även som flyktkartor för krigsfångar. Kartorna smugglades då in till fångarna, ibland mellan pappen på spel som skänktes till fångarna. Det finns åtta olika kartor ur ”44-serien”, alla föreställande delar av Asien. Denna karta föreställer Franska Indokina och Siam och ska ha sytts in i portmonnäer som delades ut till luftburna trupper.

Asiatic-Pacific Theater, 1944 series.

Sheet 44 J/K

450 kr

IMG_9963

Annonser