Kategori: Föreningar och möten

SNF:s årsmöte

Även om jag inte hinner skriva så mycket måste jag väl ändå lägga upp lite bilder från SNF:s årsmöte.

På väg mot slottet där det hela skall ta sin början.

 

Vi hinner utforska omgivningarna innan vi går in.

Jan-Olof Björk hälsar välkomna i rikssalen.

Bengt Hemmingson har en avslappnad stil under sitt föredrag om klippingmyntningen vid Gripsholm.

Återkommer med dag två…

 

Annonser

Midvinterblot…

… eller nja. Men det kändes som om jag var på väg till en studentikos midvintergasque eller liknande när jag promenerade genom Uppsala på väg till den sedvanliga julmiddagen.

 

I år ägde den rum i evolutionsbilogiska institutionens matsal tvärs över gården från paleontologiska museet. Hemtam mark för mig då jag studerat både paleontologi och evolutionsbiologi.

Ordföranden hälsar välkomna

Lars O. Lagerqvist höll i vanlig ordning ett trevligt kåserande föredrag om senaste och sista auktionen med mynt från Bonde-samlingen (Bonde 6). Vi fick ta del av några av Lars lärdomar och fick även veta att några mynt och medaljer hamnat i Kungliga myntkabinettets ägo.

 

Efter föredraget inmudigas det god mat och dryck.

Efter middagen vandrade jag genom slottsparken där det såg ut som om kung Bore själv bodde i slottet.

Numismatisk litteratur

I går kåserade Hesse kring sitt boksamlande på Svenska numismatiska föreningens möte. En trogen skara bokvänner samlades för att lyssna på denna nestor inom sitt gebit. Hesse berättade om hur det hela startade för hans del och hur han gått till väga i sin forskning. Det var en trevlig stund där vi fick höra något om hur Hesse filosoferade kring böcker och boksamlande.

År 2004 kom Hesses bibliografi över numismatisk litteratur. En bok som fyllde ett vakuum. Med sina 2400 nummer (inklusive olika upplagor och varianter) listar den en överväldigande stor del av den svenska numismatiska litteraturen fram till år 1903. Ett arbete av mastodontisk karaktär.

Fikapaus

Jag hoppas att Hesse känner den stora uppskattning jag och många med mig har till hans arbete. Själv har jag inte att haft möjlighet att ägna så många år åt samlandet av numismatisk litteratur, åtminstone inte på ett fokuserat sätt. Att då få möjlighet att använda sig av denna handbok är mycket lärorikt och inte minst tidsbesparande. Boken har redan betytt mycket, och inte minst kommer den betyda mycket för samlandet av numismatisk litteratur de kommande 50 till 100 åren.

I snar framtid kommer det troligtvis finnas en oslagbar duo för den som samlar svensk numismatisk litteratur. Den duon kommer bestå av dels Hesses bibliografi och dels auktionskatalogen över Frösells samling med litteratur som kommer auktioneras ut under kommande höst. Att få möjlighet att kombinera Hesses bibliografi med beskrivningar och prisnoteringar över Frösells samling kommer bli svårslaget.

Jag hoppas verkligen Myntauktioner i Sverige AB (som fått uppdraget att auktionera ut Frösells samling) kommer skriva utförliga kommentarer och illustrera katalogen rikligt.

Den som vill fördjupa sig bör läsa skriften Noga utvalt (2008). Där finner vi fyra väl läsvärda artiklar från fyra boksamlare av numismatisk litteratur. Här finner vi naturligtvis Hesse som en av de fyra.

Ny myntklubb!

Japp, det är alldeles sant. Det har skapats en ny myntklubb i Strängnäs. Måndagen den 15:e mars samlades en tapper skara för att se över intresset för detta. Beslut togs att ta steget till bildande.

Jag tycker naturligtvis det är fantastiskt trevligt. Flera av mina skolår spenderades i Strängnäs. Mina föräldrar bor där, och jag gjorde en del av min militärtjänst vid det numera nedlagda regementet P10. Så min relation till Strängnäs är stark.

Vidare så finns det mycket spännande numismatik inom Strängnäs kommun som jag hoppas klubben kan vara med att gräva vidare i. Som till exempel myntpräglingen vid Gripsholm och den stora myntsamlingen som fram till för en tid sedan förvarades i Roggeborgen. Dessutom finns det två kända namn inom numismatiken som har anknytning till Strängnäs; Stiernstedt och Pontén.

Men framför allt är det kul när en skara myntintresserade hittar ett forum att samlas kring.

Händelsen uppmärksammades i Eskilstuna-kuriren.

Alla intresserade kan höra av sig till wernersblogg@hotmail.com

Både nybörjare och gamla rävar har stor glädje av klubbar och föreningar i sin hobby.

Kaffe och mynt är naturligtvis självklara inslag.

Vikingatidssymposium

När jag i full förväntan trädde in i hörsalen på Kungliga myntkabinettet var den redan i stort sett full. Då jag ville sitta ytterst i en rad för att kunna ställa mig upp för att fotografera de olika talarna bad jag några bekanta ansikten att hoppa in ett steg. Extra stolar hade satts in men några som kom lite sent blev ändå sittande i gången då de inte ville jaga upp de som redan satt sig. När så Roger Lind startade dagen och presenterade den första talaren fanns omkring 70 personer i salen.

Att detta symposium om de vikingatida mynten skulle dra fulla hus är mycket roligt och visar att det finns ett stort intresse. Bredden bland publiken var stor. Samlare, forskare, mynthandlare, amatörforskare, museifolk och professorer var där.

Det var totalt tio föredrag planerade för dagen. Detta gjorde att varje föredragshållare fick koncentrera sitt material till omkring tjugo minuter. Det var genomgående överraskande bra och trevliga föredrag. Hade förväntat mig några sömnpiller bland de tio, men icke. Dagen var mycket lärorik.

Sällan har så mycket numismatik presenterats så pedagogiskt under så lång tid.

De som vill se sammanfattningar av alla fördrag söker sig enklast till Svenska Numismatiska Föreningens hemsida.

Bokbord

Bokbord med det senaste fanns på plats.

Om jag förstod Roger Lind rätt finns det planer att ha ett liknande symposium för varje ny volym av Den Svenska Mynthistorien som kommer ut. Detta välkomnas varmt.

Hoppas jag får tid och möjlighet att kommentera några av föredragen lite extra framöver. Kanske blir det någon ledig stund i påsk.

Muntra östgötar från myntklubben Skilling banco fanns på plats.

Klubbmöte i Uppsala

I torsdags hade vi ett synnerligen trevligt klubbmöte i Uppsala. Det bjöds på fyra stycken små kåserier i olika numismatiska ämnen. Först ut var Eric Knutsson som talade om Carl XVI:s tiokronorsmynt. En djuplodad undersökning i olika avvikelser på våra moderna tiokronor. Sedan hade vi Kjell Holmberg som gav oss en översikt över myntningen i Götaland omkring 1150 till 1260.

Sven-Erik Olsson gav oss en översikt över medaljsamlande. Han gav även litteraturtips och hade med sig några medaljer att visa upp. Det för mig mest okända ämnet stod Curt Ekström för som talade om det Sassanidiska riket och dess mynt. En insiktsgivande historielektion i dess bästa bemärkelse.

Även Dan Carlberg var på plats för att berätta lite om Myntauktioner i Sverige AB. Med sig hade han även den Palmstruchsedel från 1666 som bjuds ut på kommande auktion (objekt Nr 886). Det var mycket trevligt att få se den även om den med sina 175 000kr i utrop nog hamnar hos någon annan ny glad ägare.

Harald Nilsson som inte bara nyligen blivit hedersdoktor utan även utsetts till hedersmedlem i Numismatiska klubben i Uppsala bjöd på tårta. Den måste ha varit mycket populär då jag inte han få fram kameran förrän den var borta.

Ett synnerligen trevligt möte med en härlig bredd på ämnen och diskussioner.

Julmiddag i Uppsala

I tisdags var det fest i Uppsala. Numismatiska klubben hade sin årliga julmiddag. I år var det dock extra festligt då klubben firar sitt 40-årsjubileum. Och inte nog med det – jubileumsboken avtecknades för förstagången. Författarna fick då sina författarexemplar. Ni som läst det jag skrivit under rubrikerna ”Skrivlogg” här på bloggen vet vilket ämne mitt bidrag hade.

Här nedan ser vi lite mingel innan middagen.

Här har vi satt oss till bords.

Här nedan delas författarexemplaren ut under muntra miner.

 Så något om boken Samlad Glädje 2009…

Det blev en grön snygg bok på 255 härliga sidor fullspäckade med numismatik och historia. Ensemblen som deltog i skrivandet är en imponerande skara. Jag räknar nedan upp samtliga författare och titeln på deras verk. Jag tycker det säger en del om produktionen.

Kent Bengtsson: Ett kyrkfynd från Gråmanstorps kyrka

Jan-Olof Björk: 1 öre KM 1772 präglad på irreguljär plants

Per-Göran Carlsson: Den svenska myntmarknadens utveckling 1999-2009

Curt Ekström: Från republik till kejsardöme – en dramatisk period i romarrikets historia återspeglad i mynten

Frédrik Elfver: Kung Johan Sverkerssons myntning – några reflektioner kring en spekulativ bildrekonstruktion

Monica Golabiewski Lannby: Kring Riksbankens första sedlar i färg – samt lite omdemänniskor som använde dem

Bo Gunnarsson: Den gäckande kedja 105 – spåret av en vikingatida myntunion?

Christian Hamrin: Kvalitetsbedömning

Ragnar Hedlund: I Roms tjänst – det romerska Britannien och dess mynt

Cecilia von Heijne, Dan Carlberg och Ian Wiséhn: Berndt Kallenberg – myntsamlaren och donatorn från Kristianstad

Bengt Hemmingsson: Ännu en 10 daler SM 1644?

Kjell Holmberg: KAROLVS REX S’G’ – MONETA ABOENS’. Karl Knutssons Åboörtugar – typer datering och några hypoteser

Martin Johansson: 1800-talets medaljkonst – en studie av eliter och ideal under ett förändligt sekel

Eric Knutsson: Kung Carl XIV Gustavs 10-kronorsmynt 1991-2009. Myntprägling och präglingsvarianter av ”Guldtian”

Lars O. Lagerqvist: H.M. Konungens medaljsamling – och ett exempel

Nanouschka Myrberg: PAX PORTA NY. Gotländsk uttolkning av ett fridskoncept

Hendrik Mäkeler: Carl von Linné, pengarna och Uppsala universitets myntkabinett

Sven-Erik Olsson: Ångbåtshistoria på Fyrisån med inslag av numismatik

Dennis Pettersson: Något om Gustav Erikssons tidiga mynt och deras raritetsgrad

Anders Stam: Sena tiggarpolletter från Skyddsvärnet i Kopparbergs län

Werner Stensgård: Nödmynten och deras plakat

Torbjörn Sundquist: Elias Brenners tidigare utgåvor av Thesaurus nummorum. Svårkollationerade böcker

Magnus Wijk: Gunnar Ekström och Brandskatten

Eva Wiséhn: Hermes, Crescent, Fram och Nordstjernan – symboler för det cyklande folket i Cykelsala

Efter alla artiklar finns även fem bilagor med klubbens aktiviteter under årens lopp samt en författarpresentation.

Som ni ser finns det något för alla.

SNF-möte

I onsdags höll Kjell Holmberg ett trevligt föredrag på SNF:s möte på Banérgatan. Föredraget bar titeln ”De vikingatida och medeltida mynten i Uppsala Universitets Myntkabinett. En översiktlig genomgång av de vikingatida och medeltida mynten i UUM:s samling”.

 snf_20090225

De närvarande fick en rapp exposé över huvuddragen av innehållet i den medeltida delen i kabinettets samlingar. Något som karakteriserar denna, liksom andra äldre samlingar är ojämnheten i innehållet. Vissa myntherrar saknas helt medan andra är kraftigt överrepresenterade. Kanske beror detta på det annorlunda sätt som de äldre samlingarna sammandrogs. Genom att olika fynd tillfördes samlingarna efter hand som de bragtes ur jorden kom de att växa tämligen slumpvis i stället för mer systematiskt så som många nya samlingar skapats. (Kanske har Kjell någon tanke kring detta som vi inte fick oss till livs vid mötet?).

Även Brita Malmer närvarade vid mötet. Efter föredraget diskuterades det och även Brita delade med sig av sina kunskaper. Bland annat lite nya rön från utgrävningarna i Sigtuna.

snf_20090225_02

Stort tack till Kjell för ett trevligt föredrag. Måste verkligen passa mig så jag inte börjar samla medeltid också. Nämnas bör även att det var Kjell som tillsammans med Jonas stod för del tre i serien Studia Numismatica Upsaliensia.

snf_20090225_01

snf_20090225_03

Myntdag i Uppsala

I söndags var det myntdag i Uppsala. Det var ett samarrangemang med Uppsala universitets myntkabinett och Numismatiska klubben i Uppsala. Mig veterligen var detta det första publika evenemanget som ägde rum i Myntkabinettets nya lokaler. Det bjöds på guidning i museet av dels den nya intendenten Hendrik Mäkeler och dels studerande Martin Johansson.

myntdag_uppsala_2008_21

Martin Johansson, längst till höger i bild, berättar om kabinettets medaljer.

Torbjörn Sundquist och Magnus Wijk bjöd på var sitt kåseri. Torbjörn berättade om numismatikern Elias Brenner och hans fru Sophia Elisabet Brenner. Torbjörn har ägnat trettio år åt att studera paret Brenner. Vi fick veta en hel del om deras liv och gärningar men även beskåda ett par böcker utgivna av Elias. Det är fantastiskt att få hålla i dessa intressanta böcker från 1690-talet samtidigt som Torbjörn berättar om deras tillkomst och historia.

myntdag_uppsala_2008_3

Torbjörn Sundquist berättar om Elias Brenner.

Magnus berättade om myntsamlaren Gunnar Ekström. Storsamlares namn som just Gunnar Ekström klingar legendariskt i myntsamlares öron. Magnus får fram rätt stämning med ett tätt och spännande berättande. Man får snabbt ett personligt förhållningssätt till herr Ektröm när man lyssnar på Magnus. För den som vill veta mer om själva samlingen vill jag hänvisa till den småskrift som Magnus Wijk har författat. Den ingår i Numismatiska klubben i Uppsalas småskrifter (nr 2) och har titeln ”Index över Gunnar Ekströms myntsamling såld genom B. Ahlström mynthandels auktioner 1975-1987”. Skriften finns att köpa genom NKU.

myntdag_uppsala_2008_1

Det kom även många som ville ha sina mynt värderade. Här ser vi en av de yngre besökarna som får sina mynts historia och värde berättade för sig av Magnus Wijk.

Klubben tackar för ett trevligt samarrangemang med kabinettet och ser fram emot ett fruktbart och gemytligt samarbete i framtiden.

Anders Frösells pollettsamling

Numismatiska klubben i Uppsala har fått fortsatt förtroende att sälja delar av Anders Frösells samlingar. Till våren kommer Anders pollettsamling att auktioneras ut genom klubbens försorg.

klubbens hemsida kommer det mer information när detaljer beslutats.