Kategori: Museer

Praktfulla medaljtavlor

En familjeutflykt ledde oss till Eskilstuna, närmare bestämt Munktellmuseet.

Nog hittar man lite numismatik även på ett traktormuseum om man letar. Det är kanske inte i första hand medaljerna som imponerar, utan snarare deras inramning.

Även Eliott fick sitt lystmäte tillfredsställt.

 

 

Vad har hänt?

Har blixten slagit ner? Har en grävmaskinist kapat internetkabeln? Har jag skaffat lokal? Har jag flyttat? Har jag jobbat hela sommaren? Leker jag med min son i stället för att blogga?

Svaret på dessa frågor är Ja!

Som ni förstår har jag en del att skriva om men låt oss börja med sommarens jobb. Sommaren spenderade jag på Skansen. Där jobbade jag som museipedagog ett par månader under högsäsong. Under juni månad stod jag i kryddboden i kulturstaden och talade om mynt, handel och kommers under 1800-talet. Ett mycket intressant tillfälle att få studera ett tvärsnitt av framför allt européers och amerikaners kunskaper på ämnet. De mest spännande diskussionerna hade jag nog med tyskar och amerikaner. Minst en gång varje dag under denna månad kom det in ”rotsökande” amerikaner i min lilla bod. De var mycket pålästa och nyfikna på hur deras förfäder kan ha haft det och hur deras liv kan ha sett ut i Sverige på 1800-talet.

Här står jag i Kryddboden iförd typiska kläder för en borgare och handelsman från det sena 1800-talet.

Under juli månad hade jag Mikael Alms gamla tjänst på Skogaholms herrgård. (Ni vet Alm som skrev boken  Kungsord i elfte timmen. En mycket välskriven och spännande bok för såväl historiker och numismatiker som idéhistoriker.) Skogaholms herrgård är en klart annorlunda miljö jämfört med Kryddboden. Speciellt under Bellmandagen och helgerna då Gustavs skål var på plats för att visa kläder, dans och annat från 1700-talet. Inne i huset hade vi levade kammarmusik hela dagarna i stora salen. Att det finns ett tyskt bellmansällskap som åker till Skansen enkom för Bellmandagen var nytt för mig. Alltid härligt att träffa entusiaster.

Här är Eliott på besök i Skogaholms herrgård och jag har svidat om till 1700-talet med yvig kravatt, skospännen och allt.

 

Vykort, flygbild över Skansen, Skogaholms herrgård – En vacker och trevlig arbetsplats.

De övriga frågorna tar vi senare…

Långholmens fängelser

I går nämnde jag att det finns ett museum i de gamla fängelsebyggnaderna. Vid köp av kaffe och bulle i fiket ingår ett besök på museet. 1874 byggdes centralfängelset, som var landets största med mer än 500 celler. På ön fanns sedan tidigare ett rasp- och spinnhus i dagligt tal kallat Långholmens spinnhus som var ett kvinnofängelse. Spinnhuset var aktivt fram till och med år 1825.

Det finns ett antal roliga plakat och förordningar rörande spinnhuset på museet.

Här ser vi: Kongl. May:tz Nådige Stadga Och Förordning, Angående ett Rasp- och Spinnehuus inrättande i Stockholm. Daterad Stockholm den 21 Octob. 1698.

Och här en förordning om spinnhusets regler från 1741.

 

 

Armémuseum

Jag hade tyvärr inte möjlighet att närvara på Aurums auktion i går på Armemuséum. Jag hoppas att ni som var där hade en trevlig stund och lyckades hitta något till samlingarna.

 Ni missade väl inte att gå på museet nya utställning om uniformer. Uniformerna byts ut en gång i kvartalet så det är värt ett besök då och då. Just nu är det utländska uniformer. Mina favoriter är nog de europeiska uniformerna i orientalisk stil som skulle användas av trupperna i Afrika.

 

Foto: Torkel Edenborg

Nedan ett plakat och förbud från 1696 mot att sälja eller spela bort sina uniformer och persedlar. Straffet var gatlopp.

Foto: Werner Stensgård

Kongl. May:tz Placat Och Förbud, At ingen må wid Straff hwarken inlåta sig i handel, speel eller byte med Kongl. May:tz Krigz-Folk om någre Beklädningz, Gewärs eller Monderingz Delar, ey heller tilpanta sig något där af för Drycker, Förtäring eller Löhn. Gifwit Stockholm den 18 Maij 1696.

Läke Konst

I dessa särskrivningarnas tidevarv är det lätt att missa ordleken i rubriken till detta inlägg. Läke Konst är namnet på den förnämliga utställning som pågår på Waldemarsudde och anspelar på den stora konst som ofta möter oss i böcker om läkekonst och biologi.

Utställningen sker i samarbetet med Karolinska Institutet och innehåller medicinsk illustrationskonst, som sällan eller aldrig tidigare visats för allmänheten. I samarbete med Karolinska Institutet (KI) visar Waldemarsudde bok- och bildskatter från en av världens främsta samlingar av äldre medicinska böcker – Hagströmerbiblioteket vid KI. Biblioteket rymmer cirka 35 000 volymer och hundratusentals bilder. Med anledning av KI:s 200-årsjubileum har de finaste och mest intressanta planschverken valts ut till utställningen Läke Konst.

Det är verkligen en skatt som visas upp från medeltiden fram till Lennart Nilssons moderna och fantastiska fotografier.

Utställningen pågår till den 29:e augusti.

Antikens skimmer

Det ligger ett skimmer över antika Roms dagar. Mordet på Caesar kommer nog aldrig sluta förtrolla oss. Förhoppningsvis kommer även framtidens ungdomar att få läsa om antiken och dess strömningar och påverkan in i vår tid. Jan Björklund lovade i SvD (17 februari 2010) att gå emot skolverkets förslag om slopad historia i skolan. Detta tackar vi för. Det redan tämligen svaga intresset för antikens mynt i Sverige skulle nog gå en mycket tynade framtid till mötes om skolverkets förslag blev realitet.

Det är inte omöjligt att priserna på mynt i viss mån kan spegla intresset och kunskaperna hos allmänheten kring en viss epok, regent eller dylikt. Naturligtvis pratar vi här om stora grupper av mynt och inte enskilda varianter.

På British Museum ställer man nu ut ett mynt som aldrig tidigare varit tillgänglig för allmänhetens ögon. Det rör sig om den prägling som gjordes efter mordet på Caesar och som kallas för Eid Mar-denaren (”15 mars” då attentatet genomfördes). Myntet slogs till Brutus ära. Frånsidan visar en segermössa och två dolkar. Allt med en symbolik svår att misstolka (åtminstone så länge antiken får finnas kvar i grundskolan). Ett enkelt och vackert mynt i mitt tycke.

Det finns omkring 60 exemplar kända av denna typ, inklusive de som ligger på museer. Så till det spännande. Det har hittills även funnits två exemplar i guld. Nu har dock ett av dessa blivit avfärdat som en förfalskning. Således finns det bara ett exemplar kvar av denna typ slagen i guld som anses äkta. Den är försedd med ett hål och man tror att det inte är helt osannolikt att det är någon av deltagarna i sammansvärjningen som bar detta mynt kring halsen.

British Museum fick se detta mynt första gången 1932 men hade då inte råd att köpa det. Flera ägare senare har en privat ägare lånat ut myntet till British Museum som nu visar det på 2054-årsjubileet. Det finns få mynt som visar sådan ögonblicksdramatik i historien och nu finns det tillgängligt för allmän beskådan för första gången.

Någon som vågar sig på en värdering?

Skurkar & Stålar

Besökte Kungliga Myntkabinettets nya utställning Skurkar och Stålar i dag. Jag tog med kameran för att ta några bilder. Till min förtret upptäckte jag att batteriet låg kvar på laddning där hemma så det blev inga bilder. När alla montrar var besökta kändes detta dock inte som någon förlust. Jag brukar alltid hylla KMK men detta måste vara något av det mest oinspirerande de gjort. Det räcker gott med att titta in på deras hemsida om den nya utställningen. Texten och bilderna på hemsidan motsvarar i stort vad man kan tillgodogöra sig på museet. Montrarnas design som gick i svart-vitt gav ett sterilt och ofärdigt intryck.

Den trevligaste montern handlade om de falska tiokronorna och förfalskaren Petter Stenberg. Den förlorar dock på att för den oinvigde säger en falsk sedel ingenting om man inte får jämföra den med ett original. Falsk-äkta jämförelser är alltid roligt.

Mitt råd är att ni sparar era krafter till bättre väder och nästa utställning.

Inom kort borde den nya montern om polletter vara färdig. Man kunde se att den var på plats men under konstruktion. Det kanske kan bli roligare. Den som inte hunnit titta på den relativt nya montern med plåtmynt har fortfarande en god orsak att besöka museet.

KMK har ny hemsida

Jag tog en liten stund i dag för att surfa runt på Kungl. Myntkabinettets nya hemsida. Man kan väl lugnt säga att det är ett lyft. Visst känner man igen mycket av innehållet, men tokigt vore det väl annars. Vissa saker bör ju finnas där och man kan inte begära att de ska skriva om hela faktadelen. Det finns lite nytt, fler bilder, en snyggare, modernare och bättre layout.

Nu behöver inte kabinettet tysta stå bredvid medan Riksantikvarieämbetet och Historiska museet med sina trevliga, livaktiga och välbesökta sidor hela tiden aktiverar sig. Det finns potential att närma sig sina statliga syskon. Det utlovas även ett galleri med bilder på objekt från samlingarna.

På första sidan kan man räkna ut penningvärdet på valfri summa från 1873 och utvecklingen fram till i dag eller annat år. Sedan återstår väl en funktion – att kunna söka i samlingarna som man kan göra på kabinettet i Uppsala, Historiska museet, Armémuseum med mera. Visserligen finns en del att hitta på Historiska museets hemsida då de två museerna har gemensamt inventarium. Men det är inte så mycket.

Hur som helst är det mycket trevligt att det blev en ny sida som dessutom är snygg och trevligt.

Bayeuxtapeten

En veckas semester i Frankrike har gjort gott. Musslor och cider har inmundigats i friska mängder i Normandie och Bretagne. Ett av stoppen var på ett museum i Bayeux där den berömda Bayeuxtapeten finns utställd. Denna medeltida väggbonad var verkligen spännande att vandra förbi. Vandra är faktiskt ordet då den är 70 meter lång och innehåller 73 olika scener där normandernas erövring av England skildras.

Medan jag strosade runt i Bayeux för att titta på den fantastiska Bayeuxtapeten har Perth Mint i Australien låtit ge ut ett minnesmynt över slaget vid Hastings 1066 där Bayeuxtapeten syns bakom en riddare som med sitt spjut galopperar in från myntets högra sida.

Detta är nummer tre av serien Famous Battles in History som ges ut av Perth Mint.

The-Battle-of-Hastings

Så här pittoreskt var det ett stenkast från museet i den lilla staden Bayeux.

Vive La France, 2009 074

Ny digitalisering

I raden av universitet och museer som digitaliserar sina myntsamlingar står nu University of Virginia Art Museum. Det är en ganska liten samling med framför allt antika mynt. Eftersom samlingen inte innehåller så många mynt har de fotograferat allt, även de mer slitna mynten. Detta tycker jag är kul då många inte anser sig ha tid att ta med även dessa vid fotograferingen.