Kategori: Tull

Tull 2

Mitt nyväckta intresse för tullväsendet resulterade i ett besök på Tullmuseum på Kungsholmen. Plakaten lät inte vänta på sig. Först ut var naturligtvis ordningen för lilla tullen från 1622. Den innebar startskottet för stadstullen som togs ut mellan 1622 och 1810. Tullen togs ut på alla ”ätliga, slitliga och förnötliga” varor som skulle säljas i städerna. I princip innebar det att allt som fraktades in till städerna belades med tull vid stadsporten.  

 

 

 

 

Det fanns mycket spännande att titta på som tullsedlar, plakatsedlar, kartor, interiörer från tullkammare med mera. Samt många spännande historier om tull, skatt och inte minst smuggling.

 

Plakatsedel från 1825

Väl värt ett besök. Det är dessutom gratis inträde.

 

Eliott och jag i tullkammaren.

Tull

Usch och fy för vinterkräksjukan. Man blir verkligen helt utslagen. Efter att suttit hemma nästan en vecka utan att våga sig ut tog vi i går mod till oss och tog en sväng på Djurgården. Denna gång till en plats jag aldrig tidigare varit på. Längst ut på djurgården ligger Blockhusudden och där ligger gamla tullhuset för stora sjötullen.

En stämningsfull plats i vinterskymningen som associerar till många plakat och kungörelser. Jag tänker framför allt på de taxor som skulle gälla vid klarerandet av varoro. För myntsamlarna finns det flera tryck som associerar till tullen. Till exempel förordningen från 18:e april 1719 som deklarerar vilka myntsorter som är möjliga att betala med vid förtullandeet av varor.

Man räknar bland anant upp ”ducatoner, louiser, engelske kronor, kors-daler, nye holländske daler” med mera.

Kongl. maj:ts nådige Förordning, Angående Store Siö-Tullen Och de Mynte-Sorter, Hwar med den samma hädanefter kommer at betalas. Gifwen Stockholm den 18 april 1719. (Finns i sättning med ”Joh-” och ”Joh.” i impressum.)

Mitt ex är tyvärr lite snävt skuret upptill.

Denna förordning sorterar Quiding in under varuskatt. Stjernstedt har inte med den alls, så samlaren får se upp så man inte missar denna.