Gästgivaredagbok från 1792

En del dokument har helt enkelt lite mer själ i sig. Som den här trevliga dagboken för gästgivaregårdar från 1792.

I det förtryckta formuläret finns anteckningar om resenärer, deras yrke, namn, resmål med mera. Till exempel skräddare Dahlman från Falun, resandes med en häst, löjtnant Engström, smeden Kjällman, byggmästare Söderberg och så vidare. Undrar hur många av dessa som finns kvar…

Detta objekt auktioneras ut på Tradera

Kungliga samlingen av danska mynt och medaljer – 1791

En av godbitarna som får följa med på mässan är…

Beskrivelse over Danske Mynter og Medailler i Den Kongelige Samling, 1791-94.

Tre härliga folioband i skinn med massor av planscher.  (20 000 kr)

IMG_9968

IMG_9966IMG_9965IMG_9964

 

WWII British cloth escape map

Under andra världskriget producerade MI9 kartor av tyg som användes av de luftburna trupperna. Några kartor användas även som flyktkartor för krigsfångar. Kartorna smugglades då in till fångarna, ibland mellan pappen på spel som skänktes till fångarna. Det finns åtta olika kartor ur ”44-serien”, alla föreställande delar av Asien. Denna karta föreställer Franska Indokina och Siam och ska ha sytts in i portmonnäer som delades ut till luftburna trupper.

Asiatic-Pacific Theater, 1944 series.

Sheet 44 J/K

450 kr

IMG_9963

Cajsa Wargs kokbok

cajsawarg1

En av godbitarna som får följa med på mässan är en förstaupplaga av Cajsa Wargs kokbok från 1755.

Om några dagar är det 315 år sedan Cajsa Warg föddes. Anna Christina ”Cajsa” Warg var dotter till landskamreren Anders Warg och hans andra hustru Catharina Lewin. Familjens gård låg vid S:t Nicolai kyrka i centrala Örebro, inte långt från Svartån. Så småningom flyttade hon till Stockholm, där hon arbetade som husmamsell i högreståndsfamiljer. Hon dog i Stockholm 1769 och begravdes i det Klinckowströmska gravkoret vid Klara kyrka.

Det var 1755 som Cajsa Warg gav ut ”Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber” och det var en nydanande kokbok. Där fanns mer exakta måttangivelser och tillagningstider än i andra kokböcker och den byggde på råvaror som inte var alltför svåra att få tag på. Det mesta i boken bygger på svensk borgerlig mattradition. Men det var inte bara en kokbok, även mycket annat fanns med som till exempel husliga sysslor som färgning, brännvinsbränning och ljusstöpning. Det varierar en del mellan de olika upplagorna vad som finns med. Det var i den tredje upplagan från 1762 som det bifogades en ”underrättelse om färgning” av tyg och garn i slutet av volymen.

Detta är alltså första upplagan av den kanske mest berömda svenska kokboken som fram till 1822 kom ut i 14 upplagor. Detta exemplar kostar 8500 kr.

cajsawarg2

Antikvarisk Bokmässa i Stockholm

Till helgen är det dags för den årliga Antikvariska bokmässan som arrangeras av SVAF. Jag kommer under veckan lägga ut några godbitar som jag tänker ta med till mässan, så håll utkik här de närmsta dagarna…

Lite information om mässan…

Konstakademien, Fredsgatan 12, Stockholm
17-18 Mars 2018.
Lördag: 11-17
Söndag: 11-16

Föreläsningar i Konstakademiens bibliotek i samband med den antikvariska bokmässan 17-18 mars 2018.
Arrangerade av Svenska antikvariatföreningen och föreningen Biblis.

LÖRDAG
12.00 Svante Tirén: Blott dekoration? Idé och gestaltning i 1800-talets dekorationsmåleri
13.00 Ulf Nordqvist: Om 1806-års bibliotek
14.00 Björn Dal: Naturaliesamlarna Wheelwright och Wolley
15.00 Tim Bolton: Sweden’s important but elusive manuscript collectors

SÖNDAG
12.00 Gunnel Furuland: Henk Rispens – bokens textilkonstnär
14.00 Tomas Lidman: Sällskapet bokvännernas utgivning
15.00 Magdalena Gram: Edvard Munch illustrerar August Strindberg

DELTAGARE:
Antikvariat:
Antikvariat Antiqua, Stockholm
Centralantikvariatet, Stockholm
Antikvariat Classica, Växjö
Gregers Antikvariat, Malmö
Hagelstams Antikvariat, Helsingfors
Harrison-Hiett Rare Books, Hoorn (NL)
Hatt Antikvariat och Konsthandel, Stockholm
Antikvariat Hundörat, Stockholm
Hälsinglands Antikvariat, Färila
Kleynes Antikvariat, Karlstad
Lindberg & Persson Antikvariat, Stockholm
Meridian Rare Books, London
Antikvariat Morris, Södertälje
E. J. Morten Booksellers, Manchester
Antikvariatet i Norrköping
Redins Antikvariat, Alunda
Mats Rehnström, Stockholm
Runebergs Antikvariat, Helsingfors
Ruuds Antikvariat, Oslo
Ryös Antikvariat, Stockholm
Rönnells Antikvariat, Stockholm
Antikvariat Werner Stensgård, Strängnäs
Antikvariat Ström, Stockholm
Antikvariat Styrbjörn Öhman, Höllviken
Bokbindare:
Brunnsbackens bokbinderi, Sigtuna
Morrissey Books, Farsta
Johanna Röjgård Bokbinderi, Stockholm
Södermalms Bokbinderi, Stockholm
Övriga:
antikvariat.net
Bokhistoriska Sällskapet
Föreningen Biblis
Langenskiölds Förlag

Första svenska farmakopén

Efter att jag skickade ut katalog 10 fick jag en fråga om vad en farmacopé800012 är för något. Har därför skrivit några rader om det här nedan.

En farmacopé är en samling föreskrifter som rör tillverkningen av läkemedel. Idag gäller i Sverige den europeiska farmakopén. Den innehåller främst beskrivningar av olika läkemedelssubstanser och vilken kvalité de ska ha för att vara godkända som läkemedel.

Ordet farmakopé kommer från grekiskans pharmakon (läkeört; läkemedel; trolldryck, gift) och poiein (göra, frambringa), och betyder alltså att tillverka läkemedel.

Den första farmacopén tryckt i Sverige är den så kallade stockholmsfarmakopén. Den författades i första hand av läkaren Johan Martin Ziervogel och presenterades för kung Karl XI i december 1686. Den byggde till stor del på medicinskt kunnande från andra delar av Europa. Mycket togs från tyska läkeböcker. I farmacopén beskrevs olika ämnen som användes för att bota sjukdomar. Idag skulle vi inte förknippa allt det med medicin, eller vad sägs om läkemedel som destillerat människoblod, pulveriserat kranium eller delar av mumie? Där fanns även kända medicinalväxter och växter som vi idag nog skulle benämna som grönsaker eller frukt. Det senare var nog förvissa nyttigare än pulveriserat kranium.

Första farmakopén kan även ses som en politisk manifestation där man i rådande anda under stormaktistiden försöker skapa enhetlighet inom olika områden. Någon större enighet nåddes dock inte förrän den första svenska riksfarmakopén kom.

Den första ”riktiga” svenska farmakopén, Pharmacopoea Svecica, utgavs 1775, och är det här u001tbjudna objektet. Då hade många ‘magiska’ medel tagits bort. Bland medicinalväxter fanns exempelvis kamomill, humle, vattenklöver och vänderot kvar. Fortfarande fanns även växter, som bär (t.ex. hjortron, smultron, svarta vinbär, blåbär och hallon) och grönsaker (t.ex. morot och palsternacka).

1964 arbetade man fram en gemensam nordisk farmakopé. Under slutet på sextiotalet gjordes även en europeisk farmakopé som var en samproduktion inom Europeiska Gemenskapen, EG.

Farmacopén som finns med i katalog 10, som objekt nr 8, är den första svenska farmacopén från 1775.

 

 

Nätkatalog 10

I nätkatalog 10 presenteras 10 nya objekt från 1600- till 1800-talet. Bland annat ett reglemente från 1803 som reglerar salutering med kanoner vid besök av kungligheter eller höga militärer;  samt Sveriges första riksfarmakopé från 1775, med mera.

Katalogen hittar ni här.

 

 

 

Inlämnat mynt kan sätta Hejdeby på skattkartan

Hejdeby är den enda gotländska socken där det aldrig hittats någon vikingatida skatt. Ett mynt från 800-talet väcker nu hopp om en ofunnen skatt.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6870907

hedebu mynt

Snöröjning 1790

snöröjning 1790

Förordning om snöröjning (150 kr)

Så här i vintertider är det inte sällan som vägarnas skick, halkan och kommunens bristande snöröjning diskuteras. Naturligvis inget nytt. I den här kungliga förordningen, underskriven av Gustav III i september 1790, lagstadgas det hur vägarna ska hållas farbara under vintertid. Man talar om att varje härad (ett slags förvaltningsområde inom ett landskap) ska indelas i olika ”ploglag”. Varje hushåll skall, efter storlek och förmåga, bidra med ett antal arbetskarlar som plogar och håller vägarna i farbart skick. Ja, då vet man i alla fall var man ska klaga om det inte blir gjort… hos grannarna.

 

 

 

Nätkatalog 9

800001

 

Nätkatalog 9 från Antikvariat Werner Stensgård innehåller 10 objekt i ämnena historia och militaria.

Katalogen hittar du här nätkatalog_9

Bilden till vänster visar (AGUILA, C. J. E. H. d’). Historiska anteckningar om de aristokratiska stämplingarne i Sverige under och före konung Gustaf III samt om dennes regering och olyckliga dödssätt, af en fransk diplomat, från 1821. Objekt 9 i katalogen.