Julmiddag i Uppsala

av Werner

I tisdags var det fest i Uppsala. Numismatiska klubben hade sin årliga julmiddag. I år var det dock extra festligt då klubben firar sitt 40-årsjubileum. Och inte nog med det – jubileumsboken avtecknades för förstagången. Författarna fick då sina författarexemplar. Ni som läst det jag skrivit under rubrikerna ”Skrivlogg” här på bloggen vet vilket ämne mitt bidrag hade.

Här nedan ser vi lite mingel innan middagen.

Här har vi satt oss till bords.

Här nedan delas författarexemplaren ut under muntra miner.

 Så något om boken Samlad Glädje 2009…

Det blev en grön snygg bok på 255 härliga sidor fullspäckade med numismatik och historia. Ensemblen som deltog i skrivandet är en imponerande skara. Jag räknar nedan upp samtliga författare och titeln på deras verk. Jag tycker det säger en del om produktionen.

Kent Bengtsson: Ett kyrkfynd från Gråmanstorps kyrka

Jan-Olof Björk: 1 öre KM 1772 präglad på irreguljär plants

Per-Göran Carlsson: Den svenska myntmarknadens utveckling 1999-2009

Curt Ekström: Från republik till kejsardöme – en dramatisk period i romarrikets historia återspeglad i mynten

Frédrik Elfver: Kung Johan Sverkerssons myntning – några reflektioner kring en spekulativ bildrekonstruktion

Monica Golabiewski Lannby: Kring Riksbankens första sedlar i färg – samt lite omdemänniskor som använde dem

Bo Gunnarsson: Den gäckande kedja 105 – spåret av en vikingatida myntunion?

Christian Hamrin: Kvalitetsbedömning

Ragnar Hedlund: I Roms tjänst – det romerska Britannien och dess mynt

Cecilia von Heijne, Dan Carlberg och Ian Wiséhn: Berndt Kallenberg – myntsamlaren och donatorn från Kristianstad

Bengt Hemmingsson: Ännu en 10 daler SM 1644?

Kjell Holmberg: KAROLVS REX S’G’ – MONETA ABOENS’. Karl Knutssons Åboörtugar – typer datering och några hypoteser

Martin Johansson: 1800-talets medaljkonst – en studie av eliter och ideal under ett förändligt sekel

Eric Knutsson: Kung Carl XIV Gustavs 10-kronorsmynt 1991-2009. Myntprägling och präglingsvarianter av ”Guldtian”

Lars O. Lagerqvist: H.M. Konungens medaljsamling – och ett exempel

Nanouschka Myrberg: PAX PORTA NY. Gotländsk uttolkning av ett fridskoncept

Hendrik Mäkeler: Carl von Linné, pengarna och Uppsala universitets myntkabinett

Sven-Erik Olsson: Ångbåtshistoria på Fyrisån med inslag av numismatik

Dennis Pettersson: Något om Gustav Erikssons tidiga mynt och deras raritetsgrad

Anders Stam: Sena tiggarpolletter från Skyddsvärnet i Kopparbergs län

Werner Stensgård: Nödmynten och deras plakat

Torbjörn Sundquist: Elias Brenners tidigare utgåvor av Thesaurus nummorum. Svårkollationerade böcker

Magnus Wijk: Gunnar Ekström och Brandskatten

Eva Wiséhn: Hermes, Crescent, Fram och Nordstjernan – symboler för det cyklande folket i Cykelsala

Efter alla artiklar finns även fem bilagor med klubbens aktiviteter under årens lopp samt en författarpresentation.

Som ni ser finns det något för alla.